Privacybeleid

De bescherming van de privacy van cliënten en bezoekers van deze website is voor ons van essentieel belang. Daarom hanteren wij een privacybeleid.

  • Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig om u van dienst te zijn.
  • Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens aan derden.
  • Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen.
  • We beveiligen onze ICT infrastructuur adequaat en monitoren de systemen pro actief.
  • U mag ten alle tijden deze gegevens inzien.
  • Wij respecteren uw privacy volgens Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Klik op de volgende link voor de volledige verklaring: Privacyverklaring